Andre
Språk


 

 

 

Liten
Ångpanna

 

                   

Reverse-flame typer
Olja- & Gas-eldad

Ångmängd
100 - 1.500 kg/t
Upp till 16 bar

 Almän Princip - "Reverse-flame" 3-pass utformning

   

 
 
Högsta kvalitet och mycket låga priser
Låg leveranstid
Reservdelar och service från Köpenhamn
Snapp och enkel installation
Unit design
Design enl. EN & PED 97/23/CE
CE-märkt og godkänd  i EU
Tilverkat i EU (vesteuropa).
Komplett ångpanna - Plug 'n Play :
Panna automatik til
1- og 2-
steg drift
Innebygd matarvattenpump, vattennivåkontroll,
matarvattenstyring, ångarmatur, säkerhetsutstyr
instrumentering och kontrollpanel.

DE KOMPAKTA OCH SNABBA
ÅNGGENERATORERNA

 

          detaljerade uppgifter
         för TEKNIK ångpannor
  forfrågaformulär
för ångpannor
  tabell för ånga
vattenuppgifter
     
     

kunder och projekt
över hele världen


tekniskt bistånd
och verktyg
  
Service och Reservdelar

 

  huvudmeny                kontakt